DESPRE NOI

pcdata

Şcoala de Arte „Ion Irimescu” Suceava a fost înfiinţată ca Şcoala Populară de Artă prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Culturii nr.992/1954 și prin Hotărârea Consiliului de Miniștri, nr. 172/07.09 1954, anexa I.

Școlile Populare de Arte s-au organizat și funcționau ca instituții de învățământ artistic, pe lângă Sfaturile Populare Regionale sau Orășenești, iar îndrumarea și controlul activității acestor instituții se făcea de către secțiile culturale ale Comitetelor Executive ale Sfaturilor Populare respective, pe baza directivelor și îndrumărilor emise de către Ministerul Culturii.

Școlile Populare de Arte își desfășurau activitatea în baza unui Regulament de organizare și funcționare aprobat prin Ordin al Ministrului Culturii.

Școala Populară de Artă este o instituție publică  de învățământ artistic de masă , al cărei scop este de a contribui la educarea estetică, la crearea artiștilor amatori de la orașe și sate, la descoperirea, școlarizarea și promovarea talentelor din popor, aducându-și contribuția la pregătirea din punct de vedere artistic a interpreților și a instructorilor din cadrul formațiilor de amatori.

Din anul 1996 Școala Populară de Arte trece sub autoritatea Consiliului Judeţean Suceava, iar atribuirea numelui de „Ion Irimescu” se aprobă prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava, nr. 10/07.02.2003, art.1.

Şcoala de Arte  “Ion Irimescu” este concepută ca o instituţie de învăţământ artistic şi educaţie estetică în afara sistemului de învăţământ formal, oferind servicii culturale pe baza principiului nediscriminării care asigură accesul şi participarea egală a tuturor cetăţenilor la cultură şi educaţie, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie.

Şcoala de Arte „Ion Irimescu” Suceava funcţionează în prezent conform O.U.G.nr.118/2006 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic şi a normelor elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Culturii şi Cultelor şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului cadru.

Din 01 aprilie 2009 prin fuziunea a trei instituții de cultură (Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”, Școala de Arte „Ion Irimescu și Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale) s-a format Centrul Cultural „Bucovina”, Școala de Arte „Ion Irimescu” devenind una din cele 3 direcții ale Centrului Cultural „Bucovina”

Coordonarea şi îndrumarea metodologică a activităţilor se face prin acte normative emise de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Consiliul Judeţean Suceava.

Activităţile şi manifestările artistice organizate şi susţinute de şcoală sunt cuprinse într-un calendar anual aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Suceava.